Návrat orlov - 4 mesiace, 5 eur, 300 ľudí

Podakovanie5 eur. To je suma, ktorou môžete pomôcť Návratu orlov, ak si zvolíte možnosť pravidelnej platby. V prípade jednorazovej platby je to 15 eur. Ak by si túto možnosť vybralo 200 ľudí, získame 3000 eur. Našim cieľom je vyzbierať 5000 eur a nadchnúť aspoň 300 ľudí. Za túto sumu môžeme zabezpečiť pravidelné kontroly a starostlivosť o 17 párov orla kráľovského počas minimálne troch sezón, vrátane vyhlásenia ochranných zón, stabilizácie hniezd, či inštalácie nových. Môžeme sa postarať o opustené či zranené mláďatká. Môžeme sa venovať identifikácii a odstráneniu hrozieb, predovšetkým posilniť kontroly v lovných oblastiach a odstrániť riziko otráv či zástrelov. V spolupráci s hlavným partnerom kampane, Západoslovenskou energetikou, a.s. určíme, ktoré úseky elektrických vedení sú nebezpečné a tieto budú čo najskôr ekologizované. Zabráni sa tak úmrtiam v dôsledku zásahu prúdom po dosadnutí na konštrukciu. Zlepšíme vzťahy s užívateľmi pozemkov, aby sme dosiahli dlhodobú spoluprácu a trvalo udržateľné využívanie pozemkov, či už ide o lesy, alebo polia. Vyzbieraná suma bude použitá prevažne na cestovné náklady, hniezdne podložky a materiál, či špeciálne odčítacie krúžky. Prostriedky nebudú použité na krytie personálnych nákladov.

Každému, kto pomôže, automaticky odosielame ďakovný e-mail spolu s krásnym osobným poďakovaním. Prvých 200 ľudí, ktorí sa rozhodnú prispieť sumou aspoň 15 eur, dostane automaticky ako darček tričko z bio bavlny, vyrobené špeciálne pre projekt. Hlavná časť kampane potrvá 4 mesiace, počas ktorých sa budeme intenzívne venovať propagácii a aktivitám pre verejnosť. Potom sa už musíme venovať hniezdnej sezóne, samozrejme budeme priebežne informovať. Tohoročná sezóna bude výnimočná, pretože tentokrát budú s nami stovky ľudí, ktorým na orloch záleží. Ďakujeme.

Foto: Bedřich Landsfeld

tlacitko 03