Návrat orlov - Prečo práve ZSE

Orlie správy

Pamätáte si na časy, keď ešte elektrická energia nebola samozrejmosťou? Ani my nie. Predstava života bez elektriny je zvláštna, pretože dnes sa už bez nej viacerí zaobídeme len veľmi ťažko. K nám, spotrebiteľom, je elektrina dodávaná prostredníctvom distribučnej siete nadzemných vedení. Tie boli do krajiny umiestňované z hľadiska maximálnej efektivity prenosu na dané vzdialenosti, hľadiská ochrany prírody sa zohľadňovali len minimálne, alebo vôbec. Dôsledky na seba nenechali dlho čakať a odborníci si pri pohybe v teréne začali všímať pribúdajúce úmrtia vtáctva, najmä v lokalitách, ktoré operence využívali pre odpočinok, hniezdenie, lov potravy, migráciu.

Našťastie, Slovensko je unikátnym príkladom vzorovej, obdivuhodnej snahy energetických spoločností o minimalizáciu negatívneho dopadu siete nadzemných elektrických vedení na vtáctvo.

Skupina ZSE patrí na Slovensku k lídrom v otázkach zodpovedného podnikania a jeho princípy sú súčasťou každodenných rozhodnutí a stratégie podnikania spoločnosti. Spoločnosti skupiny ZSE, Západoslovenská energetika, a.s. a Západoslovenská distribučná, a.s., sú už viac ako 10 rokov partnerom programov na ochranu vzácnych druhov. Jednou zo základných priorít spoločností je ekologizácia elektrických vedení, teda umiestňovanie ochranných prvkov na konzoly a vodiče, čím je dosiahnutá ochrana vtáctva pred zásahom prúdom, či nárazom do vedení. Každý rok vynaloží skupina ZSE na tento cieľ státisíce eur, vďaka čomu pribúdajú stovky kilometrov vedení bezpečných pre vtáctvo. Tieto opatrenia sú dôležité aj pre nás, spotrebiteľov, pretože strety vtáctva so sieťou majú často za následok výpadky elektriny a iné poruchy. Ekologizácia vedení tak má význam pre ochranu vtáctva a zároveň ako prevencia pred neželanými javmi, ktoré znižujú komfort odberateľov elektrickej energie. Stĺpy, ktoré vtáky s obľubou využívajú ako často najvyššie body v krajine, z ktorých majú ideálny výhľad na okolitú krajinu, sa po ich ekologizácii stanú bezpečným miestom s pridanou hodnotou. Dlhodobý proces ekologizácie elektrických vedení je významným predpokladom stabilizácie a následného rastu populácií viacerých druhov, medzi ktoré určite patrí aj vznešený orol kráľovský.

Spolupráca skupiny ZSE s mimovládnou organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) sa zintenzívnila v roku 2003. Vďaka tejto spolupráci je dnes viac než osem tisíc stĺpov bezpečným miestom pre orly a mnohé iné druhy. Kampaň Návrat orlov je vyústením vzájomnej spolupráce mimovládnej organizácie a súkromnej spoločnosti. Cieľom kampane je zapojiť verejnosť do procesov ochrany orla kráľovského, poskytnúť všetky informácie a zlepšiť úroveň starostlivosti o tento majestátny druh na Slovensku.

tlacitko 03