Návrat orlov - Prečo chránime orly

Orol kráľovský patrí medzi najohrozenejšie druhy dravcov na Slovensku a dokonca aj v Európe. Je dôležitým vrcholovým predátorom a významným článkom potravinového reťazca. V prírode plní nenahraditeľnú selektívnu a sanitárnu funkciu - čistí prírodu od chorých a uhynutých živočíchov. Organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) sa už viac ako 30 rokov venuje pravidelnému, systematickému monitoringu druhu a aktivitám na zlepšovanie podmienok pre jeho prežitie vo voľnej prírode.

A výsledky?

Za 30 rokov vzrástol počet známych párov na Slovensku z 15 v roku 1985 na 49 v roku 2014!

Má to však jeden háčik.

Prírastok populácie je zreteľný predovšetkým vo východnej časti krajiny kde hniezdi až 70 % párov a ich počet sa za 30 rokov postupne každým rokom zvyšuje. Na západnom Slovensku sa počet hniezdiacich párov nezmenil už 10 rokov! Prečo je tomu tak?

Predstavte si, že držíte v ruke mokré mydlo. Vždy, keď zatlačíte, mydlo sa vyšmykne. Toto môže byť paralela s populáciou orla kráľovského na západnom Slovensku. Na orly je totiž vyvíjaný obrovský tlak, ktorému nedokážu čeliť a strácajú sa z našej krajiny.

Orly sa stávajú obeťou nelegálnej činnosti; často sú zastrelené, otrávené, vážne zranené. Necitlivé hospodárske postupy v lesných porastoch a na poľnohospodárskej pôde spôsobujú, že orly nemajú kde hniezdiť a nenachádzajú dostatok potravy.

Symbolom ochrany orla kráľovského na Slovensku sa v roku 2015 stalo opustené orlie mláďa, ktoré sa podarilo vďaka ľudskej obetavosti zachrániť. Po tom, ako ho opustili vlastní rodičia, pretože priamo pod hniezdom prebiehala rozsiahla ťažba, bolo mláďa niekoľko dní kŕmené a následne dostalo druhý domov. Toto mláďa dostalo meno Karol. Jeho príbeh je nádejou pre všetky ďalšie orly.

Veríme, že máme všetky nástroje k tomu, aby sme orlom pomohli. Aj vďaka našej práci sú ešte stále tu. Odborníci z RPS rozmiestňujú stabilné hniezdne podložky, ktoré sú v porovnaní s tými, ktoré si orly postavia, omnoho bezpečnejšie. Kontrolujeme celý priebeh hniezdenia a zasiahneme keď je to potrebné, napríklad ak v okolí hniezda prebieha ťažba, ak ostane mláďa opustené, či zranené. Podstupujeme jednania s úradmi, aby sme uchránili vzácne lokality pred výrubom, vysvetľujeme poľnohospodárom dôležitosť správnych postupov pre zachovanie druhového bohatstva potravných zdrojov.

Dôležitú úlohu pri záchrane orla kráľovského na západnom Slovensku má spolupráca RPS a ZSE. Prostredníctvom našej spoločnej kampane, Návrat orlov, môže pomôcť každý.

tlacitko 03