Návrat orlov - Na prednášku o orloch prišlo viac ako 40 ľudí

Vo štvrtok 26.11.2015 sa v priestoroch Prírodovedného múzea v Bratislave konala prednáška Orlie tajomstvá. Prednáška bola určená pre širokú verejnosť a zameraná predovšetkým na orla kráľovského. Prednášku organizovala Ochrana dravcov na Slovensku v spolupráci so Západoslovenskou energetikou, a.s., v rámci kampane Návrat orlov. Viac ako 40 návštevníkov si malo možnosť pozrieť preparáty rôznych druhov orlov, žijúcich na našom území, ktoré poskytlo múzeum. Potom už pokračovala prednáška o tom, akým hrozbám orly čelia, s akými výzvami sa stretávame a aké sú možné riešenia. Za Ochranu dravcov na Slovensku prednášali Lucia Deutschová, Jozef Chavko a Stanislav Kováč. Zodpovedali tiež všetky otázky návštevníkov. Stano Kováč prezentoval časť svojho najnovšieho filmu a priniesol tak svoj pohľad na záchranu mladého orla kráľovského. Za Západoslovenskú energetiku, a.s. prišla Mária Nováková porozprávať o tom, ako energetická spoločnosť chráni orly a iné druhy pred rizikom zásahu elektrickým prúdom i pred nárazom do vodičov. Traja vyžrebovaní návštevníci si z prednášky odniesli balíčky zaujímavých cien od oboch organizátorov.

Ďakujeme Slovenskému národnému múzeu za možnosť usporiadania prednášky v priestoroch múzea a za spoluprácu počas prednášky. Rovnako ďakujeme všetkým návštevníkom za ich zaujímavé otázky a pozitívnu spätnú väzbu.

tlacitko 03