Návrat orlov - Z lásky k orlom

Jozef Chavko bol pri zrode najväčšej organizácie, ktorá sa na Slovensku venuje ochrane dravcov a sov. Dnes stojí v jej čele na poste predsedu. Monitoringu a ochrane orla kráľovského sa venuje už takmer 40 rokov a povedal nám o tom viac.

Kedy ťa orly chytili za srdce?
Hneď ako som zbadal prvého orla, zanechalo to vo mne taký pocit, že mi až zimomriavky behali po chrbte a taký záujem, ktorý ma už nepustil. Bolo to niekedy v 70tych rokoch, bol som ešte chalan. Dravcom som už rozumel, začínal som ako sokoliar. Postupne som však prešiel na ornitológiu, viac ma zaujímali dravce v prirodzených podmienkach ako chované v klietkach.

Pamätáš si na svoje prvé orlie hniezdo?
Na to si pamätám celkom presne. V dohľadávaní hniezd som bol ešte neskúsený. Bolo to v roku 1977, kedy krásny starý čokoládový pár sme spolu s priateľom Leošom Prešinským objavili pod Čiernou skalou v Malých Karpatoch.

Čo sa odvtedy zmenilo v krajine orlov na západnom Slovensku?
Obrovský hospodársky tlak krajinu zmenil v nížinách aj pohoriach. Intenzívna ťažba, budovanie zvážnic celkom zničili biotopy orlov napríklad v Malých Karpatoch, kde zo 6 párov ešte v roku 2000 už teraz nehniezdi ani jediný pár. Aj z toho je vidieť, že tlak na krajinu je významný. Orly tieto zmeny vnímajú veľmi citlivo. Rovnaká situácia je aj s inými druhmi dravcov, napríklad so sokolom rárohom.

Čo pre teba znamená láska k orlom?
Uvedomil som si, že orly potrebujú pomoc. Nevyhnutným predpokladom bolo poznanie populácie. Zaumienil som si, že nájdem a zdokumentujem všetky páry, ktoré hniezdia na západnom Slovensku. Zaujímalo ma kde hniezdia, čo je ich potravou, aké biotopy preferujú. Väčšinou sa mi to podarilo. Každé hniezdo od roku 1977 mám zdokumentované v databáze, vieme presne povedať koľko mláďat vyletelo zo všetkých hniezd v jednotlivých rokoch.

Ako sa život orlov zmenil za takmer 40 rokov, počas ktorých ich sleduješ?
Okrem nebezpečenstiev v podobe elektrických stĺpov, nelegálnej činnosti ako zástrelov a otráv, sa museli orly prispôsobiť drastickým zmenám v krajine. Napríklad intenzívne poľnohospodárstvo, chemizácia prostredia, úbytok lovísk a potravy, celkový pokles biodiverzity. Orly sa s tým buď dokázali vysporiadať, alebo opustili našu krajinu.

To, že sa orlom ešte stále venuješ pravdepodobne znamená, že vidíš zmysel v tejto činnosti.
Áno, stále viac druhov potrebuje pomoc. Vďaka nám sa ekologizujú nebezpečné stĺpy, darí sa predchádzať nelegálnej činnosti a riešiť takéto prípady, zachránili sme množstvo hniezd aj jedincov orlov, napríklad vypadnutých či inak ohrozených mláďat. Zachránili sme hniezda pred výrubmi a hektáre cenných porastov, dôležitých nie len pre orly. Vďaka našej práci sa dnes do krajiny vracia syseľ, pribúdajú pasienky a polia obhospodarované ekologicky vhodnejším spôsobom. Dovolím si neskromne poznamenať, že bez týchto opatrení by orly pravdepodobne už na našom území neboli. Veľmi si vážim obetavú prácu svojich kolegov a našich partnerských organizácií na celom Slovensku. Obrovské uznanie patrí kolegom z východného Slovenska, ktorý zachránili a majú pod dohľadom tamojšiu časť populácie.

Slovo na záver
Orol kráľovský je výnimočný druh. Neviem pochopiť, ako niekto na tak nádherného tvora môže strieľať, alebo ho otráviť. Orol má v krajine nezastupiteľný význam a svoje miesto v prírode. Ak raz orly odídu, už sa nevrátia.

tlacitko 03