Návrat orlov - Pri kontrole vzácnych druhov pomáhajú vysielačky

Tlačová správa V Bratislave, 10. augusta 2016

Prednedávnom uplynul mesiac odvtedy, čo dve orlíčatá z hniezda pri Zohore dostali špeciálne GSM vysielačky. Osadili ich odborníci z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku v spolupráci s kolegami z Rakúska, ktorí mali moderné zariadenia k dispozícii. Samička dostala meno Dáša a samček bol pomenovaný Leo. Dva mladé orly kráľovské majú ešte jedného súrodenca, dokopy boli na hniezde traja, čo nie je v prípade tohto druhu veľmi časté. Záštitu nad ochranou orla kráľovského na západnom Slovensku prebrala Západoslovenská energetika, a.s. prostredníctvom kampane Návrat orlov. Orol kráľovský hniezdi na juhozápadnom a juhovýchodnom Slovensku v počte asi 50 párov.

„Dôležitý prínos vysielačky sa ukázal onedlho, keď pár dní po jej osadení nastalo obdobie dažďov a búrok. Mali sme o orly strach a vybrali sme sa ich skontrolovať, k hniezdu sme sa však pre vyliate koryto Moravy nevedeli dostať. Vďaka údajom z vysielačiek sme zistili, že orlíčatá sú v poriadku a pohybujú sa v okolí hniezda. Naďalej pravidelne kontrolujeme, či sa už mláďatá pobrali vlastnou cestou. Zatiaľ sa oba orly v blízkosti hniezda učia samostatnosti,“ hovorí Lucia Deutschová, výkonná riaditeľka Ochrany dravcov na Slovensku (RPS).

„Dúfame, že budeme môcť verejnosti priniesť veľa pozitívnych údajov získaných vďaka vysielačkám, napríklad ktoré územia orly preferujú na svojich potulkách. Sme tiež zvedaví, kde zahniezdia, keď už budú mať na to vek – u tohto druhu je to približne v štyroch rokoch. Tento rok sa napríklad na Slovensku usadili dve samice orla kráľovského z Maďarska, čo sa tiež zistilo vďaka vysielačkám. Obom sa zapáčilo v Nitrianskom kraji. Jedna napokon nezahniezdila, vyzeralo to, že samec, ktorého si našla, bol mladý a neskúsený. Druhá samica vyviedla dve mláďatká. „ – hovorí Deutschová.

Okrem dvoch orlov boli rakúskymi vysielačkami označené v júni tohto roka aj tri haje červené; dve na Záhorí a jedna v Ondavskej vrchovine. Jednu z označených hají našli ornitológovia vďaka vysielačke nedávno uhynutú neďaleko hniezda na Záhorí - mláďa pravdepodobne zosadlo na zem, kde sa mohlo stať korisťou predátora.
Ochranári veria, že vysielačky prinesú zásadné informácie o spôsobe života druhov, ktoré sú ohrozené napríklad aj nelegálnou činnosťou. „Od novembra minulého roka sme sa vďaka vysielačkám dozvedeli o úmrtí troch hají červených v oblasti Záhoria. Všetky tri haje boli otrávené. Dve pochádzali z Rakúska a jedna z Čiech,“ uzatvára Deutschová.

 

tlacitko 03