Návrat orlov - Orlie správy

Návrat orlov je pre každého, kto sa rozhodne finančným príspevkom pomôcť vrátiť orla kráľovského do našej prírody a vytvoriť mu lepšie podmienky pre život.

Čítať ďalej...

Ako vďaku za podporu v rámci kampane Návrat orlov získa prvých 200 z vás, ktorí nás podporia sumou aspoň 15 eur, tričko z kolekcie EarthPositive®.

Čítať ďalej...

Orol kráľovský patrí medzi najohrozenejšie druhy dravcov na Slovensku a dokonca aj v Európe. Organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) sa už viac ako 30 rokov venuje pravidelnému, systematickému monitoringu druhu a aktivitám na zlepšovanie podmienok pre jeho prežitie vo voľnej prírode.

A výsledky?

Za 30 rokov vzrástol počet známych párov na Slovensku z 15 v roku 1985 na 49 v roku 2014.

Má to však jeden háčik.

Čítať ďalej...

Karolov príbeh nám vyrozpráva Stano Kováč – človek, ktorý najťažšie chvíle opusteného orlíčaťa prežíval priamo s ním.

Čítať ďalej...